✹ Evvel Zaman Epub ✼ Author Ercan Kesal – Pcusati.info

✹ Evvel Zaman Epub ✼ Author Ercan Kesal – Pcusati.info Sinema, Ger Ekli I Zaman Boyutunda Sabitlemi Tir Ve Sinemayla Birlikte Insan, Ilk Kez Zaman Durdurma, Yeniden Yaratma Ve Isterse Ona Geri D Nme Olana Na Kavu Mu Tur Zaman N Ger Ekli Ini Bir Film Eridi Zerinde Dondurabilen Sineman N G C N N Kayna , Zaman , Bizi Her G N Hatta Her Saat Saran Ger Ekli In Maddesine Z Lmez Ve Hakiki Ba Larla Ba Lamas D R Tarkovski Nsan N Vicdan Da Zamana Ba L D R Ve Yaln Z Onunla Var Olur Bellek Ise Vicdan Demektir Ve Unutmak Vicdans Zl K Sinema Unutmay Reddeden Bir Sanatt R Ve Bu Y Zden Ok K Ymetlidir.Bu Kitap, Bir Film G Ncesidir Bir Zamanlar Anadolu Da Filminin Hik Yesini Konu Maya Ba Lad M Z G Nden Setin Sona Erdi I G Ne Kadar T M Ya Ad Klar M , G Zlemlerimi Ve Duygular M Yazd M Notlardan Olu Maktad R Filmin Senaristlerinden Biri Olarak, Bir Film Senaryosunun Nas L Ba Lay P De I Erek Evrildi Ini Ve Y Netmen I In Nas L Bir K Lavuz Haline D N T N De G Stermeye Al T M Zg N Bir Yol Hik Yesidir.Filmin Hik Yesinin Konu Uldu U Ilk G Nden Itibaren, Senaryoyu Al T M Z Her G N , Senaryodaki D N M Evrelerini, Oyuncu Se Iminde Ya Ad Klar M Z , Karar De I Imlerimizi Ve Bunlar Yaratan Ko Ullar , Kost M Hayallerimizi, Sete K R Kkale Keskin Gidi Imizi, T M Film Ekme S Recini Hepsini, Bir G Nce Halinde G Nbeg N Yazd M. Nuri Bilge Ceylan n Bir Zamanlar Anadolu da filmi benim i in bir ba yap tt r Son d nem T rk sinemas n n en iyi filmlerinden biri, t m zamanlar listelerine de girebilecek bir film te Evvel Zaman, filmin senaristlerinden olan Ercan Kesal n filmin yap l s recini anlatt kitab Oyuncu ve mekan se imleri, senaryodaki de i iklikler, ekim s recinde ya anan olaylar gibi konular okuyabilirsiniz Ben nce kitab okuyup sonra filmi izledim Evvel Zaman, Bir Zamanlar Anadolu da filminin ekilme anlar na, hem bir y netmenin hem bir senaristin hem de bir oyuncunun bak a s yla tan kl k ediyor Ercan Kesal t m bu apkalar s ras yla takarken, okuyucuyu da filme her seferinde fa Nuri Bilge Ceylan n , Cannes da j ri b y k d l alan Bir Zamanlar Anadolu da filminin yarat m s recini hikayenin sahibinden, yani Ercan Kesal n g ncesinden g r yoruz Filmi benim gibi ba ucuna alanlar i in, hayran olduklar filmin mutfa na bir nevi konuk olma imkan vermesi a s ndan de erli ve okun Ercan Kesal bu kitab nda, kendisininde rol ald Nuri Bilge Ceylan n n Bir Zamanlar Anadolu da filminin hik yesini, senaryosunun olu um a amas n ve ekim s recini anlatarak sizi ekiple birlikte filmin do um s recine ta yor Yazar kitap da a rl kl olarak filmle ilgil yazar n samimiyetinden ok etkilendim bir kitap oldu Ancak baz b l mlerde filmin genel ak n etkileyebilecek kararlar n sebeplerini anlat lmas ama sonu lar n anlatamamas b y k bir eksiklik nsan n hem ayn ekilde Hayat n n her an n kaleme alas geliyor ok sevdi im Bir Zamanlar Anadolu filmi hakk nda daha ok bilgi edinmek isterdim ama kitab ok be enemedim sadece filmin i inde yer alanlar n anlayabilece i garip notlar eklinde ilerlemi ve nerede ne yediklerini anlatm En sevdi im filmlerden birinin mutfa na g t ren kitap tarafl bir 5 y ld z Bir rp da bitirilen kitap ama ke ke daha uzun ve ayr nt l olsayd.. Ercan Me ale imzal her metin gibi bir rp da okudum Keyifli bir film yk s.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *