[KINDLE] ❅ Penyebaran Islam & Silsilah Ulama Sejagat Dunia Melayu (Pengenalan, #2) Author Wan Mohd Shaghir Abdullah – Pcusati.info

[KINDLE] ❅ Penyebaran Islam & Silsilah Ulama Sejagat Dunia Melayu (Pengenalan, #2)  Author Wan Mohd Shaghir Abdullah – Pcusati.info Riwayat Ulama Yang Terkandung Dalam Pengenalan Siri 2 Ini Ialah 1 Catatan Tahun Tahun Awal Kedatangan Islam Di Dunia Melayu.2 Syeikh Abdullah Arif Penyebar Islam Di Aceh Dan Penyusun Bahr Al Lahut3 Syeikh Abdullah Al Qumairi Penyebar Islam Dan Pencipta Nama Kedah Darul Aman4 Malikush Shaleh Penyelamat Kerajaan Islam Samudera Pasai5 Saiyid Jamaluddin Al Kubra Datuk Nenek Para Ulama Dunia Melayu6 Saiyid Ibrahim Al Hadhrami Al Jarimi Al Yamani Al Fathani

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *